Menu Zamknij

Skład Zarządu Lubuskiego Klubu Żeglarskiego

Ogólny adres e-mail do Zarządu: zarzad@lkz.org.pl

L.p. Funkcja Imię i nazwisko Kontakt
1. Komandor Cezary Miadziołko tel. kom. 668 136 721
e-mail c.miadziolko@lkz.org.pl
2. V-ce Komandor Maciej Bogucki kom. 517 248 480
e-mail m.bogucki@lkz.org.pl
3. Sekretarz Wojciech Terpiłowski tel. kom. 501 437 601
e-mail w.terpilowski@lkz.org.pl
4. Skarbnik Kaja Szulczyńska tel. kom. 660 730 631
e-mail k.szulczynska@lkz.org.pl
5. Członek Zarządu Ryszard Miadziołko tel. kom. 604 634 768
e-mail r.miadziolko@lkz.org.pl
6. Członek Zarządu Piotr Rożko tel. kom. 787 627 885
e-mail p.rozko@lkz.org.pl
7. Członek Zarządu Łukasz Jurowaty tel. kom. 501 189 485
e-mail l.jurowaty@lkz.org.pl

Komisja Rewizyjna

L.p. Funkcja Imię i nazwisko
1. Przewodniczący Robert Szumlicz
2. Członek Komisji Jadwiga Radziwoń
3. Członek Komisji Krzysztof Ruliński