Menu Zamknij

INFORMACJA O LKŻ

Na bazie żeglarzy zarejestrowanych w „Ognisku Wodniaków” w Zielonej Górze oraz nie rzeszonych żeglarzy w 1975 roku zorganizowano „Lubuski Klub Żeglarski” im. Mariusza Zaruskiego z siedzibą w Sławie.

Następnym etapem było doprowadzenie przydzielonego nieużytku o wielkości 6 arów do stanu , na którym można było stawiać namioty. Wycięto krzewy i trzcinę i zaczęto nawozić ziemię z wykopów budujących domy mieszkańców Sławy . Utwardzając przydzielony teren , zlikwidowano pozostałe po deszczu kałuże  i osuszono teren umożliwiając członkom Klubu stawianie namiotów.

Członkami Klubu oprócz młodzieży ze Sławy była młodzież z Zielonej Góry , Głogowa , a później z Lubina i Legnicy , a obecnie nawet z Wrocławia , Wałbrzycha . Magnesem przyciągającym jest przede wszystkim jezioro sławskie z ładną linią brzegową i możliwość zakupu wyżywienia w mieście Sława.

Z biegiem lat , członkami Klubu byli żeglarze z poza Sławy i niestety tak już pozostało do dnia dzisiejszego z tym , że do Klubu przychodzą żeglarze ze Sławy społecznie pomagając w pracach organizowanych  na terenie Klubu. Na dzień dzisiejszy z okolic Sławy jest 8 członków i wielu sympatyków.

Oficjalnie członków opłacających składki jest zarejestrowanych  61 osób . W okresie letnim do późnej jesieni na terenie  Klubu przebywa od 200 do 300 osób ponieważ każdy z członków ma rodzinę i przez lata wielu wybudowało domki letniskowe aby uniezależnić się od konieczności wynajmowania noclegów w innych ośrodkach czy też pensjonatach prowadzonych w mieście.

Zarząd Klubu dla żeglarzy z Klubów mających nad jeziorem swe stanice żeglarskie , organizował regaty. Pozytywne opinie organizacji tych regat spowodowały , że zaczęto organizować regaty o znaczeniu ogólnokrajowym. Najważniejsze z nich to organizowane od 1970 i corocznie regaty pod nazwą „Puchar Ziem Zachodnich” . Cykl regat zakończono w 1990r.. W latach od 1980r brało udział od 130 do 165 jachtów w klasach olimpijskich , co powodowało udział  od 300 do 450 zawodników i osób towarzyszących z całej Polski.

Żeglarstwo nie jest dyscypliną sportową tak widowiskową jak np. piłka  nożna , nie mniej jednak zawsze można było liczyć na kilkaset widzów zagrzewających zawodników do walki o puchary.

Oprócz regat wspomnianych wyżej zorganizowaliśmy Mistrzostwa Polski w klasie „Hornet” oraz trzykrotnie Mistrzostwa Polski w międzynarodowej klasie „Omega” i 5-io krotnie Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w klasie „F D ” ( latający Holender ) z udziałem zawodników niemieckich, czeskich i polskich.

W 1999 roku byliśmy współorganizatorami V Ogółnopolskiej  Olimpiady Młodzieży w Zielonej Górze w żeglarstwie w klasie „Optymist ”.

Klub nasz odpowiadał za sprawy związane z organizacją samych kilkudniowych regat i ich zabezpieczeniem ze strony WOPR. W olimpiadzie brało udział około 150 zawodników w wieku od 10 do 14 lat .  Otrzymaliśmy pozytywną opinię od Sędziego Głównego regat.

Zmiany ustrojowe ograniczyły plany organizacji regat o dużym krajowym lub międzynarodowym znaczeniu.  Wiele klubów zaniechało swej działalności z braku pieniędzy i wiele klubów uległo zlikwidowaniu.

W tej sytuacji znalazł się także „ Lubuski Klub Żeglarski „ w Sławie. Zaniechano organizowanie regat o zasięgu krajowym oraz zawieszono działanie sekcji regatowej aby zminimalizować koszty utrzymania Klubu.

Obecnie Klub  organizuje regaty o zasięgu regionalnym  , a pieniądze ze składek i z wypożyczalni sprzętu wodnego przeznacza się na remonty tego sprzętu , pomostów i hangaru.

Dzięki dofinansowaniu z funduszu ochrony środowiska Klub posiada własną przepompownię ścieków , która jest podłączona do kolektora prowadzącego do miejskiej oczyszczalni ścieków. Wartość inwestycji to 150000,00zł. w roku 2005.

Działalność Klubu w chwili obecnej jest ukierunkowana  na turystykę, rekreację i utrzymanie w możliwie dobrym stanie samego Klubu i doczekaniu lepszych czasów dla Klubu i jego członków.

Klub organizuje co roku regaty jachtów turystycznych i sportowych pod nazwami : „ Puchar Lata „ , „ Dni Morza-Regaty Memoriałowe „ , „ Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sława „ ,  „ Błękitna Wstęga Jeziora Sławskiego „ i  „ Regaty Australijskie „. Prowadzimy szkolenia na stopnie żeglarskie dla młodzieży i dorosłych. Nasz port jest udostępniony dla wielu żeglarzy i innych dyscyplin sportów wodnych. Nasza drużyna WOPR bierze udział w wielu akcjach ratowniczych na terenie całego jeziora sławskiego oraz pomaga organizować zawody ratownicze. Bierzemy czynny udział w organizacji „Dni Sławy” organizując regaty  o Puchar Burmistrza.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków Klubu w październiku 2004r. , jednogłośnie przyjęliśmy zmianę formy stowarzyszenia na Stowarzyszenie Pożytku Publicznego .

W roku 2005 Klub brał czynny udział w ratowaniu Jeziora Sławskiego i jako pierwszy poprzez List Otwarty domagał się właściwego postępowania w ochronie naszego jeziora.

W planach Klubu jest pozyskanie środków na rozwój i inwestycje związane z ochroną środowiska , turystyką żeglarską , szkoleniem żeglarskim i modernizacja sprzętu ratowniczego. Środki te wykorzystane będą na :

– budowa nowej sieci wodnej,

– wykończenie budowy nowych sanitariatów ogólnodostępnych,

– budowa kapitanatu potrzebnego między innymi jako bazy dla szkoleń żeglarskich.

– modernizacja i remont pomostów, slipów.

– zakup  silnika do naszej drugiej motorówki ratowniczej./silniki , które posiadamy są z 1985 roku i  często wymagają napraw do których brak jest już części zamiennych , są nie ekologiczne/

– otwarcie szkółki żeglarskiej na bazie żaglówek „Optymist” i „Cadet” , przy współpracy z odpowiednim trenerem.

W ostatnich  latach  Klub był organizatorem ogólnokrajowych regat o
„ PUCHAR ZIEM ZACHODNICH”
W KLASACH OMEGA SPORT, OMEGA STANDARD I OMEGA TURYSTYCZNA w tym Mistrzostwa Polski w 2011 roku.

Mamy nadzieję , że pomoc Urzędów i dobrowolnych darczyńców pozwoli nam na realizację naszych planów  i pozwoli przygotować Klub do działań w nowych standartach Unii Europejskiej .

Z żeglarskim pozdrowieniem

Komandor