Menu Zamknij

Wszelkie przychody Lubuskiego Klubu Żeglarskiego przeznaczone są na realizację celów statutowych. 
Sprawozdania dostępne są tutaj

CENNIK  
Składki Członkowskie  
Członkowie Honorowi  Zwolnieni
Członkowie Zwyczajni 700.00zł.
 płatne do 31 stycznia każdego roku
Opłaty portowe   
Członkowie Klubu Portowe/na materiały pomostowe, pobór wody pitnej, monitoring, oświetlenie / 500.00 za jachty na wodzie, 250.00 na lądzie.
Odpady – opłata za odpady i wywóz nieczystości 200.00 (nie dotyczy osób rozliczających odpady w ramach domku lub przyczepy)

Inni Małe łodzie ( wędkarskie ) cumowane przy nabrzeżu , małym pomoście , pontonach metalowych i na  slipie.

50.00 zł./dobę, 200.00 zł./tydzień, 550.00 zł./miesiąc,
2600.00 zł./sezon (od 15 kwietnia do 15 października 6 m-cy)

180.00
 zł./miesiąc 

Slipowanie małych łódek slipem miedzy pomostami
Zimowanie od listopada do kwietnia

 50.00 zł./slip+wyciąg. (50% zniżki dla   portujących w Klubie powyżej 2 miesięcy)

 180.00 zł. / miesiąc, 20.00 zł. jednorazowo
 600.00 zł. od listopada do kwietnia + 50.00 zł. za maszt w hangarze

Opłaty za korzystanie z terenu Klubowego   
Członkowie Klubu za wjazd jednego samochodu     Zwolnieni
Posiadacze odznaki Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego, oraz członkowie Zarządu LOZŻ Zielona Góra, po okazaniu legitymacji zwolnieni są za wjazd i portowe na jeden dzień     Zwolnieni
Za wjazd jednego samochodu  30.00zł./dzień   100.00zł./tydzień, 150.00zł./miesiąc,
10.00zł./dzień dla korzystających z usług Klubu
5.00zł./dzień dla motocykli-jednośladów 
300.00 ./50% zniżki dla portujących cały sezon w LKŻ i członków Klubu na wjazd drugiego auta/
Parkowanie przyczepy podłodziowej 10.00 zł./doba, 200.00 zł /sezon
Członkowie Klubu zwolnieni z opłaty

Przyczepa po zwodowaniu łodzi może przebywać na terenie Klubu bezpłatnie 48 godzin. Opłaty za korzystanie z energii elektrycznej na podstawie wskazań licznika. Przyczepy campingowe członków Klubu stojące na stałe traktowane są jak domki letniskowe.

 
Wypożyczalnia sprzętu wodnego   czynna:  9:00 – 18:00/ostatnie wypożyczenie o 17.00 na 1 godzinę /  
Rower wodny  ; Canoe 
Łódź wiosłowa
25.00 zł./godzinę120.00 zł./dzień   
20.00 zł./godzinę  80.00  zł./dzień
Kajak 20.00 zł./godzinę  80.00  zł./dzień
Żaglówka Omega Turystyczna  
Żaglówka Omega Standard 
Żaglówka Zefir
25.00 zł./godzinę 100.00 zł./dzień 500.00 zł./tydzień   
35.00 zł./godzinę 120.00 zł./dzień 600.00 zł./tydzień 
20.00 zł./godzinę 80.00 zł./dzień 400.00 zł./tydzień
   
Jacht Venus  50.00 zł./godzinę 200.00 zł./dzień  800.00 zł./tydzień
+ 70.00zł. silnik na dzień/paliwo 3l.
Łódź szkoleniowa D-Z  50.00 zł./godzinę 200.00 zł./dzień 800.00 zł./tydzień
 Łódź motorowa  130.00 zł./godzinę
ZA PRZEKROCZENIE GODZINY DO KTÓREJ JEST CZYNNA WYPOŻYCZALNIA NALICZONA ZOSTANIE KARA TRZYKROTNEJ STAWKI PRZEDŁUŻENIA GODZINY ZDANIA SPRZĘTU!   
Członkowie Klubu korzystają z 50%  zniżki w wypożyczalni sprzętu żeglarskiego- żaglówka omega po godz. 14.00.Członkowie Klubu startujący w regatach reprezentujący LKŻ , są zwolnieni z opłat za wypożyczony sprzęt żeglarski podczas trwania regat.  
Sanitariat  
Członkowie Klubu  2.00 zł./jednorazowo      5.00 zł./natrysk 8 minut 1.00 zł./mycie naczyń 6 minut
Utrata, zniszczenie karnetu 10,00 zł.
Inni  2.00 zł./jednorazowo      5.00 zł./natrysk 8 minut 1.00 zł./mycie naczyń 6 minut
Utrata, zniszczenie karnetu 10,00 zł.
  Karnet wejściowy wielosezonowy, zasilany na dany sezon w zależności od potrzeb. Utrata , zniszczenie koszt 10,00zł.

Dostęp prądu na pomoście 10,00zł na dobę. Ryczałt na sezon 150,00zł.
Postawienie reklamy na terenie Klubu cennik w/g porozumienia z Zarządem Klubu.
Korzystanie z boiska do piłki plażowej i z miejsca na ognisko w/g uzgodnienia z Bosmanem , kierownikiem Klubu.
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, rejsów, regat w/g porozumienia z Zarządem Klubu , kierownikiem Klubu
Opłaty wynikające z powyższego cennika należy dokonać (z góry) w biurze Klubu lub u Bosmana.
Osoby przebywające na terenie Klubu w celach turystycznych , wypoczynkowych lub szkoleniowych , dłużej niż jedna doba obowiązuje opłata miejscowa zgodna z uchwałą Rady Miasta Sławy.
Osoby niebędące najbliższą rodziną / małżonkowie , dzieci / członków Klubu , przebywające w domkach ,przyczepach , jachtach i samochodach członków Klubu  w celach turystycznych , wypoczynkowych lub szkoleniowych dłużej niż jedna doba zobowiązani są oprócz opłaty miejscowej do opłaty za pobyt na terenie Klubu w kwocie 10,00zł. od osoby na jedną dobę , płatne u bosmana lub kierownika Klubu lub przelewem na konto Klubu przed rozpoczęciem pobytu.

Za nieterminowe opłaty będą naliczane odsetki ustawowe.                                                                                                                                        
Zarząd LKŻ Sława